+ 420 548­ 531­ 968 info@stavomontaze.cz
Vyberte stránku

Postup

Příprava a realizace projektu je proces, který je členěn na postupné dílčí kroky:

– Zjištění stávajícího technického stavu zařízení

– Zjištění provozně – ekonomických údajů stávajícího zařízení

– Vypracování technicko – ekonomické studie nového řešení

– Konzultace a odsouhlaseného navrženého řešení se zákazníkem

– Vypracování projektové dokumentace

– Realizace navrženého řešení

– Zprovoznění technologického zařízení

– Optimalizace provozu

– Servis záruční a pozáruční

– Provozní údržba technologického zařízení

Volitelnou službou je pak:

– Zajištění financování projektu

– Spolupráce, případně zastupování klienta ve stavebním řízení, jednání s dotčenými orgány

zdroje tepla