+ 420 548­ 531­ 968 info@stavomontaze.cz
Vyberte stránku

Energeticky úsporné projekty

Vzhledem k vysokým cenám energií (zemní plyn, teplo, elektrická energie) a  očekávanému trendu jejich dalšího růstu se pro mnoho provozovatelů tepelně – energetických zařízení zvyšuje tlak       na stabilizaci, případně snížení výrobních a provozních nákladů na výrobu a distribuci tepelné a elektrické energie. Ať už se jedná o konečného zákazníka, který energie od výrobce nebo distributora nakupuje nebo jednotlivá místa spotřeby energií rozsáhlých tepelně – energetických provozů.

Jako reakci na tuto situaci nabízíme realizaci energeticky úsporných projektů a následných opatření v oblasti technologie výroby tepla e elektrické energie, jejichž výsledkem je snížení nákladů na výrobu tepelné a elektrické energie.

Základní charakteristika těchto energeticky úsporných projektů spočívá v aplikaci souboru technologických řešení a provozních opatření s krátkou dobou návratnosti vynaložených investic, směřovaných do následujících oblastí:

1. Zdroje tepla s ohledem na využití nejefektivnějších dostupných technologií výroby tepla

– kondenzační kotle, tepelná čerpadla

– kogenerovaná výroba tepla a elektrické energie

– využití obnovitelných zdrojů energie jako např. bioplynové stanice, využití solární energie, apod.

2. Soustavy distribuce a předávání tepla navržené pro optimální využití energie

3. Systémy řízení – Měření a regulace koncipované, pro optimální aby všechny systémy byly provázány

4. Provázanost výroby a spotřeby tepelné energie se snahou o maximální využití vyrobené energie,

5. Zpětné získávání tepla z vhodných míst jeho spotřeby – rekuperace

6. Optimalizace nastavení provozních parametrů

– provozní teploty optimalizované podle požadavků jednotlivých míst spotřeby energií

– časové řízení výroby a distribuce tepla dle požadavků jednotlivých míst spotřeby energií

– hydraulické vyvážení otopné soustavy

– provozní teploty optimalizované podle požadavků jednotlivých míst spotřeby energií

– časové řízení výroby a distribuce tepla dle požadavků jednotlivých míst spotřeby energií

– hydraulické vyvážení otopné soustavy

7. Následná provozní opatření

zdroje tepla

Realizaci energeticky úsporných projektů lze aplikovat jak pro novou výstavbu tak také pro stávající objekty a technologie formou jejich rekonstrukce. Nabízíme zkušenosti z realizace zakázek především v oblasti rekonstrukcí stávajících tepelně – energetických zařízení, které jsme realizovali pro zákazníky v průmyslovém i veřejném sektoru.