+ 420 548­ 531­ 968 info@stavomontaze.cz
Vyberte stránku

Energeticky úsporné projekty – obecně

Vzhledem k vysokým cenám energií (zemní plyn, teplo, elektrická energie) a očekávanému trendu jejich dalšího růstu se pro mnoho provozovatelů tepelně – energetických zařízení zvyšuje tlak na stabilizaci, případně snížení výrobních a provozních nákladů na výrobu a distribuci tepelné a elektrické energie. Ať už se jedná o konečného zákazníka, který energie od výrobce nebo distributora nakupuje nebo jednotlivá místa spotřeby energií rozsáhlých tepelně – energetických provozů.

Jako reakci na tuto situaci nabízíme realizaci energeticky úsporných projektů a následných opatření v oblasti technologie výroby tepla e elektrické energie, jejichž výsledkem je snížení nákladů na výrobu tepelné a elektrické energie.

Realizaci energeticky úsporných projektů lze aplikovat jak pro novou výstavbu tak také pro stávající objekty a technologie formou jejich modernizace a rekonstrukce.

Nabízíme zkušenosti z realizace zakázek především v oblasti rekonstrukcí stávajících tepelně – energetických zařízení, které jsme realizovali pro zákazníky v průmyslovém i veřejném sektoru.

Základní charakteristika těchto energeticky úsporných projektů spočívá v aplikaci souboru technologických řešení a provozních opatření s krátkou dobou návratnosti vynaložených investic, směřovaných do následujících oblastí:

1. Zdroje tepla s ohledem na využití nejefektivnějších dostupných technologií výroby tepla

 • kondenzační kotle, tepelná čerpadla
 • kogenerovaná výroba tepla a elektrické energie
 • využití obnovitelných zdrojů energie jako např. bioplynové stanice, využití solární energie,
  apod.

2. Soustavy distribuce a předávání tepla navržené pro optimální využití energie

3. Systémy řízení – Měření a regulace koncipované pro optim. využití a součinnost všech systémů

4. Provázanost výroby a spotřeby tepelné energie se snahou o maximální využití vyrobené energie

5. Zpětné získávání tepla z vhodných míst jeho spotřeby – rekuperace

6. Optimalizace nastavení provozních parametrů

 • provozní teploty optimalizované podle požadavků jednotlivých míst spotřeby energií
 • časové řízení výroby a distribuce tepla dle požadavků jednotlivých míst spotřeby energií
 • hydraulické vyvážení otopné soustavy

7. Následná provozní opatření

Postup

Příprava a realizace projektu je proces, který je členěn na postupné dílčí kroky:

 • zjištění stávajícího technického stavu zařízení
 • zjištění provozně – ekonomických údajů stávajícího zařízení
 • vypracování technicko – ekonomické studie nového řešení
 • konzultace a odsouhlasení navrženého řešení se zákazníkem
 • vypracování projektové dokumentace
 • realizace navrženého řešení
 • zprovoznění technologického zařízení
 • optimalizace provozu
 • servis záruční a pozáruční
 • provozní údržba technologického zařízení

Volitelnou službou je pak:

 • zajištění financování projektu
 • spolupráce, případně zastupování zákazníka ve stavebním řízení, jednání s dotčenými orgány

Financování

Financování energeticky úsporných projektů je možné řešit mnoha způsoby.
Pro informaci uvádíme následující možnosti:

 • vlastními zdroji provozovatele
 • financování z úspor metodou EPC nebo EC
 • využití dotačních programů
 • bankovním úvěrem
 • kombinací výše uvedených způsobů

reference

uspory2

uspory1

uspory3