+ 420 548­ 531­ 968 info@stavomontaze.cz
Vyberte stránku

Činnost

Širokému spektru uživatelů a provozovatelů tepelných energetických zařízení a také vyšším dodavatelům staveb, jako jsou stavební firmy a developerské organizace nabízíme komplexní služby pro jednotlivé fáze plánování, realizace a následného provozování tepelných energetických zařízení a technického zařízení budov. Služby jsou realizovány jak pro nově instalovaná zařízení tak jako modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení.

Služby jsou poskytovány v rámci dodavatelského inženýringu v následujícím členění.

1. Přípravná, předinvestiční etapa

V této etapě pomůžeme na základě předchozí analýzy definovat základní principy zadání projektu a jeho očekávané výstupy.

2. Investiční etapa

Plánování

porada

 • Zpracování zadání pro zpracování projektové dokumentace
 • Projektová dokumentace pro umístění stavby
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Zastupování investora ve stavebním řízení

Realizace

realizace

 • Zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • Realizace stavby
 • Předání stavby investorovi
 • Zastupování investora v kolaudačním řízení

Provozní etapa

provozni

Realizace stavby

Výrobní program společnosti je zaměřen na generální dodávku tepelně energetických soustav a zařízení a technického zařízení budov.

Jedná se především o dodávky a montáže:

 • Zdroje tepla, předávací stanice (bez omezení výkonu)
  • – kotelny teplovodní, horkovodní, parní, pro ohřev teplonosného oleje
  • – kogenerační jednotky
  • – tepelná čerpadla
  • – solární panely, obnovitelné zdroje
  • – parní vyvíječe
 • Rekuperace tepla
 • Vytápění výrobních hal s užitím moderních způsobů vytápění
  • – teplovzdušné jednotky, infrazářiče a pod.
 • Potrubní rozvody topných médií
  • – rozvody teplovodní, horkovodní, parní, teplonosný olej
  • – materiálové provedení – ocel, nerez, měď, plast
 • Ústřední vytápění
 • Zdravotně technické instalace
  • – vodoinstalace, kanalizace
  • – zařizovací předměty
 • Rozvody zemního plynu, bioplynu a dalších technických plynů
 • Rozvody medicinálních plynů – kyslík
 • Měření a regulace, elektroinstalace

Optimalizace provozu

Optimalizace provozu je nastavení zařízení na projektované hodnoty, jejich zpětné ověření v provozu, případně další korekce těchto hodnot na základě skutečných provozních parametrů zařízení. Jako součást optimalizace provozu zařízení nabízíme tzv. hydronické zaregulování.

Co je hydronické zaregulování?

Hydronické zaregulování (vyvážení) soustavy spočívá v rozdělení průtoků teplonosného média v soustavě na projektované hodnoty tak, aby průtok média jednotlivými spotřebiči odpovídal jeho projektovanému výkonu. Většinou však dochází k tomu, že teplonosné médium si hledá cestu nejmenšího odporu (menší tlakové ztráty). V těchto místech vznikají nadprůtoky. Naopak v místech většího hydraulického odporu vznikají podprůtoky. Hydronickým zaregulováním se tyto abnormality eliminují.

V dnešní době energeticky úsporných projektů je hydronické zaregulování obzvlášť důležité, neboť úspory provozních finančních prostředků přináší právě dobře zaregulovaná soustava. Tyto úspory spočívají v úspoře elektrické energie vynaložené na čerpací práci čerpadel, kdy není nutné nedostatek průtoku v některých částech systému nahrazovat navýšením výkonu čerpadla.

Samozřejmostí pro správné hydronické zaregulování je kvalitní projekt.

Vyvažované soustavy

Ústřední vytápění

Zaregulováním soustavy UT se zajistí rovnoměrné rozdělení průtoků topného média
do spotřebičů v celé soustavě. Zaregulování je důležité u soustav s radiátory osazenými termostatickými ventily, kde se v jeho důsledku omezují hlukové projevy v termostatických ventilech způsobené vysokou rychlostí proudícího média přes ventil.

Cirkulace TUV

U objektů, s rozvodem TUV dochází velmi často k situaci, že nejvzdálenější odběrná nemají dostatečnou cirkulaci. Tím dochází k poklesu teploty TUV, kterou je nutno odtáčet a tím k jejím ztrátám. Vyvážená soustava TUV umožňuje dosáhnout stejných parametrů cirkulace u všech odběratelů.

Chlazení

Pro soustavy chlazení platí vše co u soustav ÚT s tím rozdílem, že chladící soustavy jsou energeticky náročnější a úspory správným hydronickým zaregulováním jsou vyšší.

Měřící přístroj

merici-pristroj-hydronicke-vyvazeni-velky
Pro vyvažování používáme vyvažovací přístroj TA SCOPE od firmy TA HYDRONICS.

Přístroj TA SCOPE umožňuje měření mnoha faktorů v dané soustavě. Kromě samotného vyvažování měří výkon spotřebiče, teplotu média, průtok a tlakovou ztrátu. Tyto veličiny je možné měřit dlouhodobě (např. 1 týden) pro monitoring chování problémového spotřebiče, případně úseku rozvodu.. Samozřejmostí je ukládání dat a přenos do PC.

Obrázek převzat z oficiálních stránek TA HYDRONICS

Reference

ALPS Trenčín

Zařízení: FANCOILY – chlad, VZT jednotky – topení, chlad
Vyvažovací ventily: TA Hydronics
TBV-CMP DN 15 – 25 150 ks
STAD, STAF DN 15 – 80 169 ks
KTM 512 DN 15 – 80 34 ks

Viladům Kobylisy

Zařízení: systém UT – bytové předávací stanice – rozdělovače
Vyvažovací ventily: TA Hydronics
STAD DN 15 – 25 17 ks

Psychiatrická léčebna Jihlava

Zařízení: systém UT – primární rozvod (paty objektů), rozdělovač VS
Vyvažovací ventily: TA Hydronics, Hydronické systémy
STAD, STAF DN 15 – 80 11 ks
D 9505 DN 15 – 50 6 ks

Molitan Břeclav

Zařízení: systém UT – VZT jednotky
Vyvažovací ventily: TA Hydronics, Hydronické systémy
STAD, STAF DN 15 – 80 11 ks
D 9505 DN 15 – 50 6 ks

Molitan Břeclav

Zařízení: systém UT – VZT jednotky
Vyvažovací ventily: TA Hydronics
STAD DN 15 – 50 30 ks

Bytový dům Kroměříž

Zařízení: systém UT – páteřní rozvod pro byty
Vyvažovací ventily: TA Hydronics
STAD DN 15 – 32 29 ks

JE Dukovany

Zařízení: VZT jednotky
Vyvažovací ventily: TA Hydronics
STAD DN 20 – 32 4 ks

Centrum ESTER Javorník

Zařízení: systém UT – rozdělovače, okruhy TUV, okruhy tepelných čerpadel
Vyvažovací ventily: TA Hydronics
STAD DN 20 – 50 17 ks

Provozování

Komplexní zajištění veškerých činností spojených s provozem vyhrazeného technického zařízení v souladu s platnou legislativou:

 • Revize plynových zařízení
 • Revize tlakových zařízení
 • Revize elektrických zařízení
 • Revize zdvihacích zařízení
 • Odborné prohlídky a revizní zprávy spalinových cest
 • Autorizované měření emisí
 • Výpočet a hlášení emisí skleníkových plynů
 • Pravidelné kontroly bezpečnostních prvků zařízení