+ 420 548­ 531­ 968 info@stavomontaze.cz
Vyberte stránku

zakázka: GUMOTEX a.s., Břeclav – rekonstrukce parní kotelny
zadavatel: AMPER SAVINGS, a.s.
období realizace: 2015, srpen – listopad
výkon kotelny: jmenovitý parní výkon 12 000 kg/hod
maximální parní výkon 13 000 kg/hod
jmenovitý tepelný výkon 7 800 kW
počet a typ kotlů: PolyComp KU 6000 – 2 ks
hořáky Weishaupt WM-G 30/4-A ZM-LN s FM
celková cena: 22 800 000,- Kč bez DPH

Zakázka byla provedena bez přerušení dodávky tepla.

Předmět plnění

Projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudace:
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vyřízení vydání souhlasných stanovisek příslusných orgánů a osob potřebných k vydání stavebního povolení.
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby.
Součinnost při kolaudačním řízení.

Demontáže:
Byla provedena kompletní demontáž středotlakého parního plynového kotle K6, typ ČKD Dukla OKP, výkon 16 t/h. Kotel byl odpojen od veškerých potrubních a kabelových rozvodů. Nefunkční rozvody a kabely v prostoru kotelny III byly demontovány.

Montáže strojní:
Provedení provizorních propojení stávající a nově rekonstruované parní části kotelny potrubí páry, kondenzátu, vody a plynu pro zajištění plynulého přepojení dodávky páry ze stávajícího na nově instalovaný zdroj za účelem minimalizace doby přerušení dodávky tepla.
Instalace 2 ks středotlakých parních plynových kotlů každý o jmenovitém výkonu 6 t/h. Maximální přetlak páry – 14 bar, provozní přetlak páry – 10 bar.
Nová napájecí nádrž, kompletní kondenzátní hospodářství.
Instalace úpravny vody 4,0 m3/hod, technologie reversní osmóza, dodavatel PromiNent.
Provedení nových teplovodních rozvodů na potrubních mostech DN80 v délce 300 m.
Provedení úpravy areálových potrubních rozvodů páry, kondenzátu a topné vody DN150 – 25.
Provedení předávací stanice tepla – teplá voda/teplá voda o výkonu 450kW.
Instalace 8 tratí pro měření STL páry 0,5 t – 3,5 t/hod.

Stavební úpravy:
Vybourání stávajících základových konstrukcí v prostoru nového základu kotlů, vybourání vestavků v prostoru stávajícího kotle OKP. Vybudování základů pod dva nové kotle, ocelové konstrukce pod novou napájecí nádrž a instalace vrat 4×4 m.
Montáž nerezového třísložkového průmyslového komínu o výšce 30 m, 2xDN750, ocelový nosný sloup.

Plynoinstalace:
Napojení hořáků kotlů a rozvod plynu v kotelně bylo provedeno ze stávajícího STL rozvodu 90 kPa.

Elektro a MaR:
Řídicí systém MaR Siemens – Domat.
Systém je schválen pro provoz s občasnou obsluhou 24 hodin.
Nadřazený systém energetického dispečinku Mervis se vzdáleným web přístupem.
Systém MaR monitoruje provozní stavy zařízení kotelny – kotle, čerpadla, nádrže, pohony armatur, měřiče apod. Jsou snímány a archivovány hodnoty teplot, tlaků, otáčky čerpadel, polohy pohonů armatur, apod.