Úspory – financování

Financování

Financování energeticky úsporných projektů je možné řešit mnoha způsoby.

Pro informaci uvádíme následující možnosti:

– vlastními zdroji provozovatele

– financování z úspor metodou EPC nebo EC

– využití dotačních programů

– bankovním úvěrem

– kombinací výše uvedených způsobů

zdroje tepla